กรณีที่เจ้าของร้านที่มีหลายธุรกิจ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ร้านค้าไหม

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ทรูยินดีให้ท่านเจ้าของกิจการสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ธุรกิจ แต่ไม่สามารถเกินกว่า 3 ธุรกิจ

No votes yet.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.