สแกนแหลก แจกกระจาย ลุ้นทุกสัปดาห์แค่ตั้งป้าย QR Code

สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้าลุ้นทุกสัปดาห์แค่ตั้งป้าย QR Code เมื่อรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท 30 บาท ขึ้นไป/รายการ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทันที


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์

ครั้งที่ 1 : รอบวันที่ 1 – 8 ก.ย. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 2 : รอบวันที่ 9 – 15 ก.ย. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 3 : รอบวันที่ 16 – 22 ก.ย. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 4 : รอบวันที่ 23 – 29 ก.ย. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 5 : รอบวันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 6 : รอบวันที่ 7 – 13 ต.ค. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ 7 : รอบวันที่ 14 – 20 ต.ค. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล

ล่าสุด!!! ครั้งที่ 8 : รอบวันที่ 21 – 31 ต.ค. 62
คลิ๊กเพื่อดูประกาศผลรางวัล


วิธีการร่วมสนุก

ร้านค้าที่ร่วมโครงการ True Point & Pay เมื่อรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยการสแกน QR Code 1 ครั้ง

 • ยอดรับชำระครบทุกๆ 25 บาท ขึ้นไป (สำหรับแคมเปญ ทรู พอยท์ 5 เท่า)
 • และ 30 บาท ขึ้นไปต่อรายการ (สำหรับแคมเปญ ลัคกี้ ดรอร์)

ของรางวัล ลัคกี้ ดรอว์

รางวัลประจำสัปดาห์

รับ 1 สิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลทุกสัปดาห์ในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม เมื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าครบ 30 บาทขึ้นไป/ต่อรายการ โดยรางวัลคือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ทุกสาขา มูลค่า 500 บาทต่อรางวัล รวมจำนวน 4,000 รางวัล และรางวัลมูลค่า 10,000 บาทต่อรางวัล จำนวน 400 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4,400 รางวัล มูลค่า 6,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

วิธีการใช้บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ ที่แม็คโคร

กดลิ้งก์จาก SMS ประกาศรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ และโชว์หน้าจอที่มี บาร์โค้ดให้กับแคชเชียร์สแกนเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด


รางวัลประจำเดือน

รับ 1 สิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลทุกเดือนในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม เมื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์ แอนด์ เพย์ รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครบ 30 บาทขึ้นไป/รายการ โดยต้องรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากลูกค้า 5 คน หรือ 5 หมายเลขบัตรประชาชนขึ้นไปในแต่ละเดือน เพื่อให้ร้านค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัล ของรางวัลดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ Isuzu D-Max X-series Cab4 1.9 Ddi Speed จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 1,686,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 50 คัน รวมมูลค่า 2,245,000 บาท

ใบอนุญาตเลขที่ 1673-1682 / 2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรม การปกครอง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562


รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับ รางวัลรายสัปดาห์

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรายสัปดาห์* 10,000 บาท จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (ทางบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5% และ ทำการส่ง SMS ข้อความ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่า 9,500)
 2. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม สแกนแหลก แจกกระจาย มูลค่า 500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบ ลิงก์ รายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล วันหมดอายุบัตรกำนัล บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของ แม็คโคร
 3. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร มูลค่า 10,000 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม สแกนแหลก แจกกระจาย ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับ SMS ข้อความจากบริษัททั้งหมดจำนวน 10 ข้อความ แต่ละข้อความจะมีบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร มูลค่า 1,000 บาท ทั้งหมด 9 ข้อความ และ มูลค่า 500 บาท 1 ข้อความ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับ จะมีรายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล วันหมดอายุบัตรกำนัล บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของ แม็คโคร
 4. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ข้อความถึงเบอร์โทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ ไม่ได้รับข้อความ หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 การตรวจสอบข้อมูล การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 5. เมื่อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ถูกส่ง SMS ข้อความ ถึงร้านค้าผู้โชคดีแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของร้านค้าผู้โชคดี กรณีที่ท่านนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโคร ผู้โชคดีต้องใช้ให้ครบตามจำนวนมูลค่าของบัตรกำนัล มูลค่าที่เหลือจากการใช้บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  – ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 7 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
 8. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 เดือน
 9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้า ที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. กรณีที่บาร์โค้ด บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโครหายไปจาก ลิงก์ บน SMS ข้อความ หมายถึงบาร์โค้ด บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ แม็คโครนั้น ถูกใช้สิทธิ์ไปแล้ว
 11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 13. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ QR Code ร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 16. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ Call Center โทร. 1326

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัลรายเดือน

 1. ร้านค้าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้อง นำเงินสดมาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัล ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรถยนต์ Isuzu D-Max X-series และ รถจักรยานยนต์ Honda Wave จะต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 18 ทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.) และ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อ 1326 แจ้งแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัล และทำการนัดหมายวันเวลากับทางบริษัท
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเตรียม หลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้
  – กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตน และ หลักฐานการได้รับรางวัล อื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
  – กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจที่มีการเซ็นรับรองจากเจ้าของรางวัล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการได้รับรางวัล หรือ อื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ มามอบให้แก่บริษัท
  *ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรางวัลหรือประกาศผลถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัลดังกล่าว
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  – ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  – ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
 5. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่า หมายเลขบัตรประชาชนลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเท่านั้น หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 9. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข อื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ QR Code ร้านค้า ทรู พอยท์แอนด์เพย์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 12. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ Call Center โทร. 1326

รายละเอียดและเงื่อนไข การได้รับทรูพอยท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่เข้าร่วมรายการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ “รับ 5 ทรูพอยท์ เมื่อรับชำระครบทุกๆ 25 บาท” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรม จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด
 2. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ เฉพาะร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านการสแกน QR Code เท่านั้น
 3. ร้านค้ารับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยการสแกน QR Code 1 ครั้ง ยอดชำระครบทุก 25 บาท คำนวณพอยท์ให้ทุกๆ 25 บาท
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ จากการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ 1,000 ทรูพอยท์ /เดือน/ หมายเลขบัตรประชาชน
 5. บริษัทจะมอบ ทรูพอยท์ให้แก่ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับโดยจะเพิ่มคะแนนให้ร้านค้าที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดในแต่ละเดือน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. บริษัทมีสิทธิ์ในการเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัลและยกเลิกร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และ มีการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ลูกค้ามีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ลูกค้ามีการกระทำดังกล่าวได้
 11. สิทธิ์ในการรับ ทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยวิธีการสแกนจ่ายที่ QR code ทรู พอยท์แอนด์เพย์ ของร้านค้าที่มีสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลให้กับลูกค้าเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับพอยท์ไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับทรูพอยท์จริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดทรูพอยท์ และเรียกคืนทรูพอยท์ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 12. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทรู พอยท์แอนด์เพย์ Call Center โทร. 1326
Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
377
3 Comments
 1. ผมคงไม่มีตังค์คงไม่ได้ขับรถดูหรูหรอก

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  Reply
  • กิตติธัช นากวน

   Rating: 3.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
   Reply
 2. ข้อมูลเยอะ

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  Reply

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.