ร้านค้าต้องทราบ! รัฐแจ้งเก็บข้อมูล Log File จากผู้ใช้บริการ WIFI ในร้านนาน 90 วัน

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เกิดเป็นกระแสข่าวมากมายในช่วงที่ผ่านมา จากเหตุการณ์การจับกุมบุคคลที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลงในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งล่าสุดทางภาครัฐก็ได้ออกมาแจ้งขอความร่วมมือจากร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเน็ตคาเฟ่ รวมไปถึงร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีให้บริการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้ทำการเก็บ Log File หรือข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในร้านไว้เป็นเวลานาน 90 วัน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ปี พ.ศ. 2560

 

แล้วร้านค้าจะต้องรับทราบและเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง?

 

 

| Log File คืออะไร?

Log File หรือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือข้อมูลอื่นใดก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ข้อมูลบุคคลผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้ง ชื่อ – นามสกุล วันที่เข้าใช้งาน และระยะเวลาที่เข้าใช้งาน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะได้จากการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทำการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของร้านค้านั่นเอง

 

ฉะนั้นแล้ว ทางร้านควรเก็บ Log File จากผู้ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากทางร้านให้ดี เผื่อทางการพบว่ามีผู้มาอาศัยสัญญาณนี้เพื่อก่อการกระทำความผิดบางอย่างโดยใช้ Social Media เป็นเครื่องมือ แล้วเราก็จะได้มีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยรายนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อทำการสืบค้นและติดตามตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

 

| หลักเกณฑ์การเก็บไฟล์ Log File ที่ถูกต้อง

จากพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ไม่เพียงแต่ให้ร้านค้าต้องเก็บข้อมูล Log File ไว้อย่างน้อย 90 วัน แต่ข้อมูลที่เก็บนั้นต้องครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดอีกด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่า เราต้องเก็บข้อมูลในส่วนใดบ้าง ถึงจะถูกต้องตามที่กำหนด โดยข้อมูล Log File ที่ต้องจัดเก็บ หลักๆ มีทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน…

  1. หมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
  2. ชื่อ-สกุล ของผู้ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต : โดยข้อมูลในส่วนนี้จะได้จาก
  3. หมายเลข IP Address จากอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
  4. ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน
  5. ข้อมูลระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ซึ่งข้อมูลทั้ง 5 ส่วนนี้ สามารถใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในร้านได้ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีหมายเลข MAC Address ไม่ซ้ำกัน และถูกระบุมาจากโรงงาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของชื่อและนามสกุลของผู้ใช้งาน ซึ่งทางร้านสามารถรับทราบได้จากการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้านั่นเอง โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่สามารถแก้ไขได้ และพร้อมให้ทางรัฐสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

| บทลงโทษหากทางร้านไม่ให้ความร่วมมือ

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ปี พ.ศ. 2560 กล่าวไว้ว่า “มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้”

แม้ในตอนนี้จะเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น แต่ถ้าหากมีการกระทำผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้น ข้อมูลที่ทางร้านจัดเก็บไว้นั้น จะสามารถนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐาน กระทั่งระบุตัวตนของบุคคลที่กระทำเข้าข่ายความผิดได้ เมื่อมีการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และทางหน่วยงงานของรัฐตรวจพบว่าทางร้านไม่ได้เก็บข้อมูล Log File เอาไว้ ทางร้านเองก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยอาจถูกลงโทษปรับสูงสุดถึง 5 แสนบาท

 

 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการจัดเก็บข้อมูล Log File ที่ร้านต้องแบกรับ

แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องมีผลกระทบกับร้านค้าที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้บริการฟรีแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล Log File ของลูกค้าภายในร้านเพิ่มขึ้นมา โดยนอกเหนือจากค่าอุปกรณ์ Wi-Fi Router หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีอยู่เดิมแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือ ค่าติดตั้งระบบ Internet Authentication  หรือ ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางร้าน, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางร้านด้วย

 

 

เดิมทีการกำหนดให้ร้านค้าต่างๆ เก็บข้อมูล Log File ของลูกค้าที่มาใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ปี พ.ศ. 2550 ก็เคยมีข้อกำหนดนี้อยู่แล้ว แม้ในตอนนั้นจะยังเป็นเพียงการขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ จากรัฐบาลเท่านั้น ยังไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้ให้ร้านค้าต้องปฏิบัติตาม แต่ร้านค้าในตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวแบกรับค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูล Log File ของลูกค้าเอาไว้ เพราะอาจถูกบังคับใช้อย่างจริงจังได้ในอนาคต

 

ที่มา : ข้อมูลจาก mratchakitcha.soc.go.th, thaipbs.or.th, workpointnews.com, it24hrs.com / ภาพจาก freepik

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
40
1 Comment
 1. ดีมากๆเลย

  No votes yet.
  Please wait...
  Reply

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.