หลังจากร้านค้าได้ผ่านการอนุมัติเข้าโครงการแล้ว จะมีการแจ้งความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่ออุปกรณ์ให้ทราบหรือไม่

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

มี โดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทรูยู จะแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์และสื่ออุปกรณ์

หากเลยกำหนดการที่ท่านได้รับแจ้งมา ร้านค้าสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่ True Point & Pay Call Center โทร. 1326 หรือ e-mail : truesmartmerchant@truecorp.co.th

No votes yet.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.