ไทยจัดเข้มมาตรการภาษีปรามนักหิ้ว ลดสินค้าออนไลน์จากนอกทะลัก

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา… ทางการไทยจับกุมสินค้าแบรนด์เนมลักลอบหนีภาษีได้ถึง 605 คดี หรือคิดเป็น 42% ของคดีลักลอบ ซึ่งมีจำนวนเงินหลายพันล้านบาท จากความต้องการสินค้าแบรนด์เนมหรูราคาแพง ทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมายมาต่อเนื่อง ขณะที่พ่อค้า-แม่ค้าที่รับสินค้าพรีออเดอร์ จะมีวิธีการที่แยบยลในการตบตาเจ้าหน้าที่ เพื่อนำสินค้าแบรนด์หรูเล็ดลอดเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

กรมศุลกากรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางภาษี เพื่อปรามนักหิ้วและลดสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามามากเกินไป โดยได้ตั้งเป้าการเก็บภาษีของปี 2563 ไว้อยู่ที่ 111,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 11,000 ล้านบาท

 

| ตรวจเข้มกระเป๋าทุกใบปีหน้า

กรมศุลกากร กำลังมีมาตรการตรวจสอบสินค้าขาเข้าอย่างเข้มงวด โดยได้เร่งติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คร่อมสายพานที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 23 เครื่องให้เสร็จภายในสิ้นปี และเริ่มใช้ได้วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเครื่องดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาใต้ท้องเครื่องบินทุกใบ เพื่อตรวจดูสินค้าต้องห้ามการนำเข้าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ยาเสพติด รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงและเข้าข่ายต้องเสียภาษีด้วย

 

 

การทำงานของเครื่องเอ็กซเรย์จะช่วยสแกนกระเป๋าได้ทุกใบ และหากสแกนแล้วพบกระเป๋าเดินทางใบไหนน่าสงสัย เจ้าหน้าที่ก็จะทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณช่องสำแดง และหากพบการกระทำผิดก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งการทำลักษณะนี้จะช่วยแก้ปัญหาธุรกิจพรีออร์เดอร์ หรือรับหิ้วสินค้าที่เลี่ยงภาษีมาขายในประเทศได้ แต่หากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีการซื้อของมาใช้ปกติและมีมูลค่าไม่เกินกำหนดก็ไม่ต้องกังวลอะไร นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าช่องสีแดงเองโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เรียกขอเปิดกระเป๋า มิฉะนั้นจะเสียทั้งภาษีและค่าปรับหนัก

 

กรมศุลกากรได้ชี้แจงการซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศว่า ถ้ามูลค่าสูงกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีเพิ่ม โดยแบ่งออกเป็นค่าอากรบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะระบุไว้ตามประเภทสินค้า

สินค้าประเภทใดบ้างที่ต้องสำแดงและมีมูลค่าไม่เกินเท่าไร

 

| เก็บภาษีช้อปออนไลน์จากนอก

ด้านการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากต่างประเทศ โดยผู้ขายจัดส่งทางไปรษณีย์หรือใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น FedEx, UPS, TNT ฯลฯ นั้นถือเป็นการนำเข้าแม้จะนำมาใช้เองเป็นการส่วนตัว ผู้นำเข้าก็ต้องชำระค่าภาษีอากรและปฏิบัติตามข้อห้าม ข้อกำกับและระเบียบการนำเข้าให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากของที่นำเข้านั้นมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระอากรขาเข้า

 

 

มาตรการตรวจเข้มนี้จะช่วยให้กรมศุลกากรสามารถจัดเก็บภาษีขาเข้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าการเก็บภาษีของปี ลดโอกาสการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐจะนำไปหมุนเวียนบำรุงสาธารณูปโภค ลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มสวัสดิการในประเทศต่างๆ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไป

 

ที่มา : ข่าวจาก ข่าวสด (5/9/62), ประชาชาติ (29/8/62), ไทยรัฐ (10/7/62) / ภาพจาก medium.com, edition.cnn, minniebrandname

Rating: 4.5/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
71

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.