ทำอย่างไรให้ร้านค้าขึ้นในหน้าแรกของสื่อ Online มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ร้านค้าหน้าแรกของสื่อ Online TrueYou จะประกอบไปด้วย

  • ร้านค้าที่ให้สิทธิพิเศษทรูยูกับลูกค้าทรู ด้วยสิทธิพิเศษที่โดนใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ
  • ลูกค้ารับสิทธิพิเศษร้านนั้นสูงสุด
  • ร้านล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ

ดังนั้น ทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์อยู่ในหน้าแรกของสื่อ Online ได้

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.