Editor’s Talk : คืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านค่ะ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เชื่อว่าผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลทุกท่านคงมีการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรอยื่นภาษีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายท่านอาจเลือกยื่นภาษีบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพราะไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางไปยื่นภาษีที่สำนักงานให้ยุ่งยากอีกต่อไป ถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมดิจิทัลให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กรมสรรพากรยังมีการเพิ่มรูปแบบการคืนภาษีประเภทนิติบุคคล จากเดิมที่จะให้รับเงินผ่านเช็คและโอนผ่านบัญชีธนาคาร เป็นการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์แทน แต่ก็มีเงื่อนไขการรับคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ ดังต่อไปนี้

  • เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์
  • มีเงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
  • ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล (ไม่ควบรวมกิจการ หรือโอนกิจการ)

 

สำหรับผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว กรมสรรพากรจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก วิธีนี้จะช่วยให้ได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วกว่าการรับเงินผ่านเช็คและโอนผ่านบัญชีธนาคาร แถมยังช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการรับเงินคืนอีกด้วยนะคะ

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.