Editor’s Talk : พร้อมรับมือ PM2.5

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว นอกจากอากาศที่จะเย็นขึ้นแล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับช่วงหน้าหนาวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือ ค่าฝุ่น PM2.5 ที่จะพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ ที่มีทั้งในเมืองและนอกเมือง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม จึงอยากให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาค่าฝุ่น PM2.5 ที่จะสูงขึ้นตามมานี้

 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อปี 2562 ที่เกิดปัญหาอย่างหนัก ทำให้ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจมากขึ้น จนในปี 2563 ได้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งเป็นแก้ไขปัญหาสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในทุกๆ เรื่อง ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิด PM2.5 ในแต่ละพื้นที่นั้น โดยเฉพาะตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ก็มาจากควันรถเครื่องยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และสภาพอากาศในฤดูหนาวเป็นสภาพอากาศแบบปิด ลมสงบ ขณะที่เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ สาเหตุจะมาจากปัญหาการจราจรในเมือง ผสมกับควันจากการเผาป่าเพื่อเตรียมทำพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน และจะหนักมากช่วงเดือนธันวาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนภาคใต้สาเหตุจะเกิดจากไฟป่า 

 

ประชาชนทั่วไปควรติดตามการรายงานคุณภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละคน ด้วยฝุ่น PM2.5 จะส่งผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงต่อกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และสตรีมีครรภ์

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.