Editor’s Talk : Physical Distancing

 

สวัสดีครับ ท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่าน

จากเหตุการณ์โรคอุบัติใหม่อันดูไร้พิษสงทันตาเห็น แต่สร้างผลร้ายแรงอย่างมาก จนต้องมีการผุดสิ่งที่เรียกว่า “Social distancing” หรือ “ระยะห่างทางสังคม” ขึ้นมา ซึ่งก็คือการอยู่ห่างจากผู้คนให้มากเข้าไว้ราว 1-2 เมตร หรือระยะประมาณ 2 ช่วงความยาวแขน อันจะเห็นได้ว่าหลายๆ คนก็พร้อมใจกันพึงระวังตนเองกันอย่างพร้อมหน้า

 

แต่ใช่ว่าทุก ๆ คนจะตีความไปทางเดียวกันได้เสมอไป เราจะพบกลุ่มสุดโต่งได้สองรูปแบบ คือใกล้ชิดสนิทสนม พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา แตะเนื้อต้องตัวติดกันกับคนแปลกหน้าอย่างไร้กังวล กับสุดโต่งในอีกแง่ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของคำว่า Social distancing นั่นคือ การตัดสัมพันธ์กับผู้คนแบบทุกช่องทาง ตัดทุกแบบแม้กระทั่งออนไลน์ ปลีกตัวเองอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่สื่อสารใดๆ กับคนอื่น อาจเพราะตีความคำว่า “ระยะห่างทางสังคม” แบบบิดเบือนไป

 

เนื่องด้วยการตีความเพี้ยน ประกอบกับคำดังกล่าวอาจสะกิดใจผู้คนโดยไม่จงใจ ในแง่การมีสังคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือระหว่างสัตว์เลี้ยง จึงมีกลุ่มคนเสนอการใช้คำว่า “Physical distancing” แทน แปลไทยได้ว่า “ระยะห่างทางกายภาพ” ซึ่งช่วยลดความคลุมเครือลงได้มาก กล่าวคือห่างกายกัน แต่ไม่ห่างใจ เจอหน้าได้แต่ไม่ตัวติดกัน และยังคงใช้เสียง ยังคงใช้ภาษามือ ท่าทาง หรือวิดีโอ ในการสื่อสารถึงกันและกัน เพียงแต่เราคงความห่างกันไว้ เพื่อยืดจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจแพร่ไปโดยไม่รู้ตัวให้ลดลง

 

ระหว่างที่โลกเรานั้นยังรอวัคซีนต้านเชื้อไวรัสนี้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ท่านผู้ประกอบการอาจใช้เวลานี้พลิกแพลงกิจการกันไปก่อน โดยท่านสามารถลองอ่านบทความเกี่ยวข้องด้านนี้ได้ ใน True Smart Merchant Academy ของเรา ในหมวดเทคนิคเด็ดๆ Tips & Tricks ได้นะครับผม

 

ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย ทั้งตัวท่านและครอบครัวนะครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.