Editor’s Talk : ตู้ปันสุข

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงที่เกิดความยากลำบากแบบนี้ ก็ได้มีโครงการที่เกิดจาก “น้ำใจ” ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น นั่นก็คือโครงการ ตู้ปันสุข หรือ ตู้แบ่งปัน เพื่อนำสิ่งของมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนั่นเองครับ 

 

สำหรับประเทศไทย ตู้ปันสุข หรือ ตู้แบ่งปัน นี้อาจดูเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่ที่จริงแล้วตู้ปันสุขเกิดขึ้นมานานแล้วในต่างประเทศ ในชื่อโครงการ The Little Free Pantry ตัวโครงการนั้นจะเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของจำเป็นต่างๆ ทั้งของใช้ หรือแม้แต่อาหาร นำไปใส่ไว้ในตู้ที่ตั้งขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมาหยิบไปใช้กันได้แบบฟรีๆ และทุกๆ คนยังสามารถเป็นผู้ให้ได้ โดยการนำสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารแห้ง นำไปใส่ไว้ในตู้เพื่อรอผู้ที่ต้องการมาหยิบไปใช้ได้ โดยมีกฎระเบียบง่ายๆ คือ หยิบเท่าที่จำเป็น และ แบ่งปันเท่าที่ทำได้ ด้วยแนวคิดนี้ เมื่อมาสู่ประเทศไทยโครงการนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้จากภาพโครงการนี้ตามสื่อโซเชียลมีเดียมากมาย ในหลายๆ จังหวัดก็ได้มีการตั้งตู้ปันสุขขึ้น ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจอันดีในการที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ตอนนี้

 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เอง ก็ได้มีการนำตู้ปันสุขมาวางตั้งไว้ที่หน้าร้านของตัวเอง เพื่อช่วยแบ่งสิ่งของให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ในอีกทางหนึ่งก็ถือเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของร้าน และประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
50

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.