Editor’s Talk : จัดระเบียบแจกอาหาร

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยเป็นคนใจดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามเดือดร้อน ในช่วงนี้หลายๆ ท่านก็คงเห็นภาพการจัดซุ้มแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค แจกอาหารให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์ในปัจจุบันกันอย่างมากมาย 

 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ซึ่งต่างจากความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทางภาครัฐจึงต้องออกมาให้คำแนะนำการจัดระเบียบการแจกอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคขึ้นได้ เนื่องด้วยจำนวนผู้คนที่ไปรอรับสิ่งของหรืออาหารมีจำนวนมาก โดยภาครัฐได้แนะนำทางเลือกในการแจกอาหาร 3 ข้อ

    1. ควรเปลี่ยนไปเดินแจกอาหารตามบ้านทีละหลัง เพื่อลดการแออัดของผู้คนที่มารอรับ
    2. ส่งมอบอาหารให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยแจกจ่ายแทน
    3. แจกตามจุดที่ทางภาครัฐจัดสถานที่ไว้ให้ 

 

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่นำมาแจกด้วยว่า ควรเป็นอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ ทำวันต่อวัน ประเภทอาหารควรเป็นประเภททอด หรืออาหารแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย และผู้ประกอบอาหารควรใส่หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม และถุงมือในการประกอบอาหารขณะปรุงอาหารด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับประทาน ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.