Editor’s Talk : เนื้อหมูขึ้นราคา

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายๆ ท่านน่าจะสังเกตเห็นว่าราคาเนื้อหมูมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ต้นทุนของหลายๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นด้วย อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความต้องการเนื้อหมูในต่างประเทศมีมาก และปริมาณหมูในปีนี้มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทางภาครัฐก็ได้ออกมาตรการควบคุมราคาเนื้อหมู เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ให้แบกรับต้นทุนมากเกินไป

 

จากกรณีราคาเนื้อหมูปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ออกมาชี้แจงว่า ราคาเนื้อหมูที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้ เกิดจากปริมาณหมูที่ผลิตในปีนี้มีจำนวนลดลง รวมถึงต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงระบบฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แต่เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ได้ขอให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ช่วยดูแลปริมาณหมูให้เพียงพอ และตรึงราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 80 บาท และได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าปลีกค้าส่ง กำหนดราคาขายปลีกเนื้อหมู ชิ้นส่วนสะโพกและไหล่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท, สันนอก กิโลกรัมละ 160 บาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ จะจัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 130 บาท แต่หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายก็จะเข้าควบคุมราคา โดยกำหนดเพดานราคาหมูเป็นหน้าฟาร์ม ไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท และ ราคาเนื้อหมู ไม่เกินกิโลกรัม 150 บาท และอาจมีการเสนอให้ห้ามส่งออกต่อไป

 

จากเหตุการณที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายๆ ร้านจำเป็นต้องทำการปรับราคาอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนไปใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นทดแทนเนื้อหมูในช่วงนี้ เพื่อควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงจนเกินไป อย่างไรก็จำต้องปรับตัวตามสถานการณ์ให้ได้ก่อน หากร้านอาหารร้านใดจำเป็นต้องขึ้นราคา ก็อยากให้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยก็จะเป็นการดีกว่านะครับ ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะคลี่คลายได้โดยเร็ว

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
40

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.