Editor’s Talk : Crisis Management

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วกับคำว่า Crisis Management หรือ การจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งถือว่าเป็นหลักการบริหารที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ แต่หลายธุรกิจก็เลือกที่จะละเลยเรื่องนี้ จึงทำให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมเมื่อต้องเจอกับวิกฤต เช่น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางธุรกิจถึงกับต้องปิดกิจการ และไม่สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้อีก

 

Crisis Management หรือ การจัดการภาวะวิกฤต คือกระบวนการที่องค์กรใช้เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรืออาจเป็นภัยกับองค์กร ตัวอย่างของปัญหาในภาวะวิกฤต ได้แก่ การเสียภาพลักษณ์ การดำเนินงานหยุดชะงัก ปัญหาด้านการเงิน หรือวิกฤตที่กระทบต่อพนักงาน โดยเราควรวางแผนจัดการกับวิกฤตรูปแบบต่างๆ เอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่เวลาเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้น จะได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะขึ้นชื่อว่า “วิกฤต” ก็มักมาแบบไม่ทันตั้งตัว ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ๆ ก็มักจะยิ่งลุกลามใหญ่โต หากเราแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ดี ส่งผลเสียต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้น ผมจึงอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน ควรมีการวางแผน เตรียมขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

    1. การป้องกันการเกิดวิกฤต
    2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
    3. การฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤต

 

โดยทำออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และจัดอบรมพนักงานให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา ถึงเวลานั้นทุกคนก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพราะยิ่งแก้ปัญหาได้เร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจก็จะน้อยตามไปด้วย เพราะหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อต่อไป ธุรกิจก็จะเสียหายหนักขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.