Editor’s Talk : เปิดด่าน ไทย-ลาว แล้ว

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ มิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน  ในสถานการณ์โควิดที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นี่ ทำให้การเดินทางนอกประเทศคงเป็นไปได้ยาก อย่างมากก็ได้แค่ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็ปิดพรมแดนกับเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน จะเข้าจะออกก็คือยากกว่าก่อนโควิดมาก ซึ่งส่งผลกระทบถึงผู้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับเขตประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ที่ทำธุรกิจกับประเทศนั้นๆ ไปด้วย

 

แต่เนื่องด้วยความหวังใหม่จากวัคชีน ประกอบกับลักษณะการติดเชื้อโควิดในบ้านเรา ที่เริ่มจะมีแนวโน้มควบคุมอยู่บ้างแล้ว และตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันก็ไม่พุ่งสูงต่อเนื่องเหมือนช่วงระลอกใหม่ที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่มีวี่แววเปิดก่อนเพื่อนก็คือด่านไทย-ลาว ที่เริ่มมีการพิจารณาเปิดพรมแดนตามด่าน ด่านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย และด่านไหโศก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการเสนอโดยภาคเอกชนที่หารือร่วมกับภาครัฐ โดยขอให้อย่างน้อยเปิดการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้บ้างก็ยังดี

 

ก็คงเป็นความหวังที่ผู้ค้าขายต่างรอคอยกัน ก็หวังว่าเราจะถึงจุดที่มีมาตรฐานในการรับมือกับโควิดและปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในทุกภาคส่วน ทำให้สามารถเปิดประเทศให้ไปมาหาสู่กันได้นอกจากแค่ขนของภายในเร็ววันนี้

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.