Editor’s Talk : เนื้อวัวปลอม มีหมูปน

 

สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ เรื่อง ‘ปลอมแปลง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เลียนแบบ’ ของซื้อของขายนั้น มีปรากฏให้เห็นในข่าวอยู่เป็นระยะ กลายเป็นว่าในหลายๆ กรณีทำให้หาของแท้ยากไปเสียอย่างนั้น แล้วของปลอมก็ต้นทุนต่ำกว่า กำไรดีกว่าไปเสียเฉยๆแต่ของปลอมบางอย่างอาจเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาได้ หรือไม่อยู่ๆ ก็ทำให้สุขอนามัยในชีวิตไม่ปลอดภัยขึ้นมา ดั่งตัวอย่างที่เป็นประเด็นดังในช่วงก่อนหน้านี้ คือ กลุ่มผู้เลี่ยงทานเนื้อหมู กลุ่มผู้ที่ชอบทานเนื้อวัว เหตุเกิดจากในแหล่งขายเนื้อวัวหลายท้องที่ โดยเฉพาะย่านที่มีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมาก หรือแหล่งขายที่ตรวจสอบคุณภาพได้ยาก เช่น ผู้โพสต์ขายเนื้อออนไลน์ตามกลุ่มต่างๆ และตามตลาดทั่วไป

ประเด็นดังกล่าวมาจากผลลัพธ์ที่พบโดยทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุ่มตรวจเนื้อที่จำหน่ายทั่วไป พบว่ามีการปลอมแปลงเนื้อสัตว์ให้จงใจดูเหมือนเนื้อวัว แต่แท้จริงคือเอาเนื้อจากน้องหมูมาทำให้ดูเป็นเนื้อของน้องวัว ซึ่งมีวิธีตบตาผู้บริโภคสารพัดแบบตามที่พวกเขาสะดวก เช่น ล้างเนื้อหมูให้กลิ่นหายแล้วนำเลือดวัวมาย้อม บ้างก็ใช้หมูที่เลี้ยงด้วยสารเร่งเนื้อแดงที่อาจส่งผลข้างเคียงต่อมนุษย์เมื่อรับประทาน จะด้วยวิธีการใดก็ตาม ก้ล้วนส่งผลเสียต่อผู้บริโภคทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัย และเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตทางการค้าแม้การกินเนื้อหมู(ที่ถูกปลอมเป็นเนื้อวัว) ที่ว่า อาจไม่ปรากฏผลข้างเคียงในทันที (กรณีปรุงสุกเพียงพอ) แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความสบายใจต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะความต้องการเนื้อวัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็ควรจะเลือกซื้อจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้เป็นหลัก รับรู้ได้ว่าเนื้อที่มานั้นเป็นเนื้อที่ถูกต้องตามที่ระบุจริง วัวเป็นวัว หมูเป็นหมู จริงอยู่ที่ราคาดูสูงขึ้น แต่การเลือกปรับสัดส่วนผสมหรือราคาเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าประหยัดทุกบาทจนหน้ามืดจนซื้อของปลอมมาเลยแน่นอนครับเพราะความน่าเชื่อถือนั้น เลอค่าเกินกว่าจะได้มาง่ายๆ

 

 

 

No votes yet.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
10

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.