Editor’s Talk : ลักลอบเข้าไทย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ ศบค. ได้มีการพูดถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติว่า ณ ตอนนี้มีจำนวนผู้ที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาในไทยแล้ว ประมาณ 3,000 – 4,000 คน และส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานของประเทศเมียนมาร์ โดยตัวเลขนี้สะสมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเลยล่ะค่ะ

 

ปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงานทำให้ประชาชนคนไทยมีความกังวลมากขึ้น เพราะการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายไม่ผ่านการกักตัวจะเพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 (second wave) ให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยแรงงานที่ลักลอบเข้ามาจะพำนักในจังหวัดที่เป็นด่านชายแดนหรือจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เดิม พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังมีอยู่ 10 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี 

 

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาทำงานในขณะนี้ และขอความร่วมมือให้ทุกท่านไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมายให้เข้ามาทำงาน เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะ

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.