Editor’s Talk : น้ำท่วม ทำผักผลไม้แพง

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ อาจเป็นข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไรสำหรับร้านอาหารที่รอเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 เมื่อพบว่า ราคาผักและผลไม้บางรายการแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นผลเนื่องมาจากช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกชุกจนทำให้พืชผลหลายชนิดเสียหาย ประกอบกับใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจที่มีความต้องการบริโภคผักผลไม้สูงกว่าปกติ

 

ก่อนหน้านี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวหลังจากลงพื้นที่ตรวจราคาผักในตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พบว่า ผู้คนเริ่มกินเจกันล่วงหน้าเพื่อล้างท้องแล้วด้วยซ้ำ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ เร่งสำรวจราคาวัตถุดิบอาหารเจ โดยพบว่าราคาผักส่วนใหญ่ทรงตัวและสูงขึ้นเล็กน้อย หลังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหาย โดยราคาผักช่วงนี้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่เพิ่มขึ้น 10-15% ยกเว้นผักชีที่แพงถึงกิโลกรัมละ 300-400 บาท แต่ถือว่าไม่ใช่ผักที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ

 

ปีนี้เกษตรกรได้ปลูกผักเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลกินเจ ทำให้ผักมีเพียงพอต่อการบริโภค กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือกับทางตลาดสด ห้างค้าปลีกทั่วประเทศ ให้จำหน่ายอาหารเจจานละ 20-25 บาท และจะเร่งเชื่อมโยงผักจากตลาดกลางไปสู่ตลาดย่อย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้จนสิ้นสุดเทศกาล เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะเปลี่ยนมาจำหน่ายอาหารเจในช่วงนี้ก็ให้คำนวณต้นทุนวัตถุดิบให้ดี ก่อนที่จะผลิตสินค้าหรือเพิ่มเมนูในร้านอาหารออกมาจำหน่ายด้วยนะครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.