Editor’s Talk : ราคาสินค้าปี 2564 ไม่ปรับขึ้น

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ทางกรมการค้าภายในได้ออกมาแจ้งว่า ปี 2564 นี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังไม่ปรับราคาขึ้น เนื่องจากไร้ปัจจัยกดดัน ทั้งราคาน้ำมันทรงตัว ค่าเงินบาทที่ใกล้เคียงกับปี 2563 และที่สำคัญ กำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ขณะเดียวกันการแข่งขันของผู้ค้าก็มีแนวโน้มว่าจะเข้มข้นมากขึ้น

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปี 2564 ว่า สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงทรงตัวจากปีนี้ และไม่น่ามีแรงกดดันที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาขาย จากการประเมินปัจจัยที่เป็นต้นทุนการผลิตโดยรวม พบว่ายังไม่น่าปรับขึ้นโดยคาดว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวในระดับที่ไม่น่ากังวล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีการระบาดอยู่ และเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ในส่วนของค่าเงินบาทที่มีผลต่อการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนนั้น คาดว่าคงไม่ต่างจากปี 2563 ที่มีอัตราค่าเงินไม่แข็งค่าหรืออ่อนค่ามากเกินไป

 

จากการประชุมกับทางผู้ผลิต กรมการค้าภายในก็มีแผนจะเชื่อมโยงผู้ผลิตกับกลุ่มร้านโชห่วยที่มีอยู่ราว 300,000 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นร้านค้าธงฟ้า 120,000 แห่ง กรมการค้าภายในพร้อมขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในปี 2564 นี้ ซึ่งจะช่วยทำให้กลไกค้าปลีกดั้งเดิมเข้มแข็งมากขึ้น และช่วยให้ราคาสินค้าไม่ปรับขึ้น เพราะอาจมีการจัดโปรโมชั่นในร้านโชห่วย เพื่อดึงกำลังซื้อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม แม้กำลังซื้อจะยังฟื้นตัวไม่มากนัก แต่ปรากฏการณ์ที่พบขณะนี้คือยอดขายของร้านโชห่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับยอดขายของตลาดค้าปลีก ซึ่งสื่อถึงว่าผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง จึงเลือกที่จะซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยลงครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.