ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว และมีการติดตั้งอุปกรณ์ EDC หากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจะมีค่าปรับหรือไม่

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

มูลค่าของเครื่อง EDC เท่ากับ 10,914.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีเสียหายหรือสูญหาย ทางทรยูจะดูจากเจตนาและความประมาทเป็นหลัก เพื่อคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น

No votes yet.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.