Editor’s Talk : อาหารทะเลปนเปื้อน

 

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่าน เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีผู้ซื้อซูชิมารับประทาน และพบว่าซูชิบางชิ้นเรืองแสงในที่มืด ซึ่งเกรงว่าจะมีการปนเปื้อนหรือมีสารเคมีเจือปน ล่าสุดผลตรวจยืนยันพบเชื้อแบคทีเรียจริง ด้านคุณหมอก็เตือนว่าไม่ควรกิน แม้ไม่ก่อโรคโดยตรงแต่อาจทำให้อาหารทะเลเสีย และเป็นพิษต่อร่างกายได้

 

จากประเด็นดังกล่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นตัวอย่างซูชิ ที่ส่งมาตรวจที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า การตรวจพบแบคทีเรียเรืองแสงในซูชิทั้ง 2 ตัวอย่าง น่าจะมาจากกุ้งที่นำมาแต่งหน้าอาหาร เป็นไปได้ว่าสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของวัตถุดิบที่ใช้ที่ไม่ดีพอ จึงมีเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงหลงเหลืออยู่ หรืออาจเกิดจากสุขลักษณะในขั้นตอนการผลิตที่ไม่ดีของการทำซูชิ ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากส่วนอื่นลงมายังซูชิที่พร้อมบริโภค โดยผ่านมือของผู้เตรียมซูชิเอง หรืออุปกรณ์เครื่องครัวที่ไม่สะอาด แม้ในปัจจุบันจะยังไม่พบรายงานการก่อโรคในคนจากเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในที่มืด อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่เรืองแสง เพราะการเรืองแสง บ่งชี้ได้ว่าอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในปริมาณสูง ซึ่งทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ อาจเป็นพิษต่อผู้บริโภค

 

ในด้านผู้ประกอบการเอง เรื่องความสะอาด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารควรมีการตรวจสอบเป็นระยะว่า วัตถุดิบที่ใช้นั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และขั้นตอนการผลิตถูกสุขลักษณะหรือไม่ เพราะหากเกิดการปนเปื้อนขึ้นไม่ว่าจะมาจากวัตถุดิบ หรือขั้นตอนการผลิต และการปนเปื้อนนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ และส่งผลกระทบขนานใหญ่ต่อธุรกิจของท่านเองในระยะยาวได้ครับ

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.