โปรโมชั่น (Promotion)

อยากทำโปรโมชั่นแบบใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกต้องทำยังไง ร้านทำได้ไหม และร้านจะให้ TruePoint ด้วยทำได้ไหม

เพื่อเป็นการทำโปรโมชั่นร่วมกับทางทรูยู ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าทรูที่ไปรับบริการกับร้านค้าเข้าร่วมโครงการทุกๆ ร้าน โดยกำหนดให้ทุกๆ รายการใช้จ่ายที่ร้านที่ร่วมรายการ 25.-...Read More

การทำการตลาดที่มีการกำหนดโปรโมชั่น ร้านค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ได้หรือไม่

การกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ เช่น จำกัด 1 สิทธ์/ลูกค้า 1 ราย/เดือน หรือจำกัดจำนวนสิทธิ์ เช่น จำกัด 500 สิทธิ์ต่อแคมเปญ ร้านค้าสามารถกำหนดได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของมูลค่ารวมไปถึงมูลค่าของสิท...Read More

การกำหนดโปรโมชั่น สามารถกำหนดแบบมีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อได้ไหม

การกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อก่อนได้รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ร้านค้าสามารถกำหนดได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาสินค้า รวมถึงกำลังในการซื้อ และมูลค่าของสิทธิพิเศษให้เหมาะสม ทั้งในมุมของร้านค...Read More

หลังจากร่วมโครงการกับทรูแล้ว หากลูกค้ามาใช้เยอะ ทางร้านจะได้อะไรพิเศษไหม

ทางทรูยูจะมีแคมเปญพิเศษ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับร้านค้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบคะแนนสะสม TruePoint หรือการให้ลูกค้าใช้สิทธิ์จากคะแนนสะสม TruePoint เพื่อแลกซื้อสินค้าจากทางร้าน หร...Read More