ธุรกิจประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ทางทรูยินดีต้อนรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกธุรกิจ ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางธุรกิจ ได้ทั้งธุรกิจค้าขายและธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าโชห่วย ร้านขายสินค้าต่างๆ ธุรกิจรับจ้าง ฯลฯ

ยกเว้น !! ธุรกิจที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมอันดี เช่น ธุรกิจค้าอาวุธ ปืน การพนัน ธุรกิจค้าประเวณี ธุรกิจอาบอบนวด ธุรกิจค้ายาเสพติดให้โทษ ธุรกิจปล่อยเงินกู้ ค้าสัตว์ป่าสงวน รวมไปถึงธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น

No votes yet.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
01

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.