“B-A-S-I-C” หัวใจหลักการตลาด ในยุค Digital Economy

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

แม้มองเพียงผ่านกอปรกับที่ได้ยินข่าวมาเป็นระยะเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการเร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพราะได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อย แต่ก็จะเห็นได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่โลกการตลาดมีแต่ความน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง และเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด ดังเช่นที่ท่านนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้กล่าวในงาน Marketing Day 2019 โดยมองว่าตลอดปี 2019 นี้เป็นปีที่ได้เห็นการต่อสู้ของโลกธุรกิจอย่างเข้มข้น และผู้ที่อยู่รอดคือผู้ผลิตที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง และนำเสนอสินค้าได้อย่างตรงใจ

 

แล้วในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ผู้ประกอบการทั้งหลายจะต้องรับมืออย่างไรกับการขับเคลื่อนไปข้างหน้าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด… อยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ หัวใจของหลักการตลาด B-A-S-I-C ที่เป็นพื้นฐานของการตลาด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุค Digital Economy เช่นนี้

 

 

| B : Beyond Tool

เครื่องมือการตลาดรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ผิดที่จะบอกว่ามันสามารถใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรละเลยเรื่องกลยุทธ์และเป้าหมายไป เพราะทั้งสองอย่างนี้คือปัจจัยหลักที่นักการตลาดจำเป็นต้องยึดถือมากกว่า หลังจากนั้นแล้วค่อยนำเครื่องมือทางการตลาดที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

 

| A : Advocacy is the key

ต่อเนื่องจาก B ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงไหน ที่สุดแล้วความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้น ก็ย่อมมาจากกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเอง เมื่อแบรนด์ได้ลูกค้าที่มี Brand Loyalty แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มนี้ให้กลายเป็น Brand Ambassador ที่จะแนะนำแบรนด์ของเราให้กับคนอื่นต่อได้ หากแบรนด์สามารถสร้างคนกลุ่มนี้ได้ ยิ่งโซเชียลไปได้เร็ว แบรนด์ของคุณก็ยิ่งไปได้ไกล

 

| S : Strategic Shift

จากหลักการ Marketing Mix 4P (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่…) ที่ใช้เป็นพื้นฐานกลยุทธ์ของการตลาดมาโดยตลอด ซึ่งก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่ แต่จำต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแบรนด์และยุคสมัยที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยต้องมองหลัก 4P ให้เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนี้

  • P-Product ปัจจุบัน เทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้มากมาย ทั้งที่ในอดีตเป็นเพียงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่คาดคิดมาก่อนทั้งนั้น ดังนั้น สินค้าที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้ดี นอกจากคุณภาพแล้ว ต้องแปลกใหม่ด้วย
  • P-Place ปกติแล้วลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านที่อาจเป็นร้านของผู้ประกอบการเอง หรือจากตัวแทนจำหน่าย แต่ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อถึงหน้าร้านอีกแล้ว โดยตัวกลางในการจำหน่ายสินค้านี้ได้เปลี่ยนไปสู่ Market Place เรียบร้อยแล้ว
  • P-Price เมื่อลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปถึงหน้าร้าน อีกทั้งสามารถเห็นราคาของสินค้าบน Market Place ได้เลย เช่นนี้แล้วลูกค้าก็จะเช็กราคาสินค้าเดียวกันกับของร้านอื่นๆ ได้เช่นกัน เมื่อสามารถเปรียบเทียบราคาได้โดยที่คุณภาพสินค้าเหมือนกัน การตั้งราคาจึงค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
  • P-Promotion ด้วยยุคสมัยที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก การลด แลก แจก แถม จัดโปรโมชั่นมากมายก็ไม่อาจใช้ได้ตลอดไป จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในเรื่องของ Promotion ในเชิงเพิ่ม Value ให้กับสินค้า ขณะเดียวกันก็สร้าง Value ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นด้วย ให้ราคาของสินค้ากลายเป็นเรื่องสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 

| I : Integrated Platform

นักการตลาดไม่ควรมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ในเมื่อเราอยู่ในยุคดิจิทัล ก็จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เข้ากันได้กับหลักการตลาดทุกเรื่อง เพราะนี่คือเครื่องมือที่ทรงอิทธิพล รองรับเหตุปัจจัยจาก B A และ S ได้ดี ขอเพียงแค่เราเข้าใจว่า Customer Journey เป็นอย่างไร แล้วเราก็นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสื่อสารด้านการตลาด ให้สามารถสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้มากที่สุด

 

| C : Customer Experience

ผู้บริโภคย่อมต้องคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปจากแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้า บรรจุภัณฑ์ บริการ การสื่อสาร ช่องทางการจำหน่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลขึ้นทุกวัน ผู้บริโภคก็จะยิ่งคาดหวังในจุดนี้มากขึ้นด้วย

 

 

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การตลาดก็ย่อมต้องหมุนตามให้ทัน เพราะปัจจุบันที่เหนือกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กก็คือปลาเร็วกินปลาช้า เช่นนี้แล้ว B-A-S-I-C ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทรนด์การตลาดปี 2020 รับมือกับความท้าทายในโลกของธุรกิจยุค Digital Economy ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในเรื่องของการตลาดอย่างมาก สู่ความสำเร็จในเส้นทางที่ถูกต้อง

 

ที่มา : ข้อมูลจาก marketeeronline, marketingoops

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30
1 Comment

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.