4 คู่มือร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

หากท่านเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารคนหนึ่งที่คาดหวังให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโต ขยายกิจการไปอีกหลายสาขา แต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ท่านก็ไม่ควรต้องมานั่งเหน็ดเหนื่อยกับการฝึกฝนพนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือต้องคอยแก้ปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของพนักงานอยู่บ่อยครั้ง “คู่มือการทำงาน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ร้านอาหารควรจัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวกสบายยิ่งขึ้น และยังช่วยให้การดำเนินงานของพนักงานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ภายในร้านอาหารหนึ่งร้าน ควรมีคู่มือที่สำคัญหลักๆ อยู่ 4 คู่มือ ดังต่อไปนี้

 

คู่มือพื้นฐานพนักงาน

ร้านอาหารที่มีพนักงานจำนวนมาก แต่ไร้คู่มือพื้นฐานที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานก็จะทำงานแบบไม่มีระบบ ไม่มีกฎเกณฑ์ จนเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นตามมา ร้านอาหารนั้นก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ คู่มือพื้นฐานของพนักงานจึงเปรียบเสมือนความรู้เบื้องต้นของการทำงานภายในร้าน เพราะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบของร้าน ข้อปฏิบัติที่พนักงานทุกคนควรประพฤติไปในแนวทางเดียวกัน และควรมีข้อตกลงร่วมกัน คู่มือนี้จะทำให้พนักงานเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปตามระเบียบของร้าน จนเกิดเป็นความสามัคคีในหมู่พนักงานได้ในที่สุด

 

คู่มือการบริการลูกค้า

พนักงานในร้านอาหารย่อมมีหลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ พนักงานรับออเดอร์ พนักงานในห้องครัว ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ส่วนของ “งานบริการ” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จำเป็นจะต้องมี “คู่มือการบริการลูกค้า” ที่ระบุเทคนิคการให้บริการที่พนักงานควรปฏิบัติตามในแบบฉบับของทางร้าน ทั้งเรื่องของการเสิร์ฟ การรับลูกค้า การพูดจาพูดคุยกับลูกค้า การตอบคำถาม รวมถึงการรับมือ-แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการถูก Complain สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการระบุไว้เป็นคู่มือการบริการให้พนักงานได้ฝึกและเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และประทับใจทุกครั้งเมื่อมารับประทานอาหารที่ร้านของท่าน

 

คู่มือการทำอาหารและเครื่องดื่ม

หากลูกค้ามารับประทานอาหารแล้ว รสชาติ ปริมาณ และหน้าตาของอาหารแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ก็ย่อมส่งผลถึงภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความไว้ใจของลูกค้า ที่อาจทำให้ไม่กลับมาใช้บริการร้านของท่านอีกก็เป็นได้ แล้วปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร… แน่นอนว่าย่อมเกิดจากการที่ร้านไม่กำหนดคู่มือทำอาหารอย่างเป็นมาตรฐานนั่นเอง ซึ่งการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มก็ต้องมีสูตรที่ชัดเจนว่าเมนูนี้มีขั้นตอนการทำอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไร ในปริมาณเท่าไร ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาในการทำนานเท่าไร การจัดจานเป็นอย่างไร ฯลฯ นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้จะยังส่งผลโดยตรงต่อ “ต้นทุน” ของร้านอาหาร ที่จะช่วยให้สามารถคำนวณกำไรต่อจานอย่างที่ควรจะเป็นได้

 

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์

จาน ช้อน กระทะ เตาอบ เครื่องปั่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องล้างจาน และอุปกรณ์อื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาที่จะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทุกอย่างให้กับพนักงานได้เรียนรู้ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องครัวต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะการทำให้อุปกรณ์เสียหายนั้น ไม่ได้แค่ทำให้ทางร้านต้องเสียค่าซ่อมหรือซื้อใหม่อย่างเดียว แต่หากพนักงานในครัวไม่ชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในระหว่างทำอาหาร อาจเกิดความผิดพลาดทำให้ออเดอร์ของลูกค้าล่าช้า และกระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ ในร้าน อีกทั้งยังก่อปัญหาในวงกว้าง กระทบไปถึงชื่อเสียงของร้านด้วยเช่นกัน ดังนั้น การมีคู่มือการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด

 

 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นการทำงานของคนกับคน โดยคนแรกคือ “พนักงาน” ทุกคนในร้านที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคนที่สองคือ “ลูกค้า” ที่ต้องดูแลและให้บริการทุกคนอย่างน่าประทับใจ เพื่อให้สามารถรักษาพวกเขาไว้ให้เป็นลูกค้าประจำของทางร้านให้ได้นานที่สุด ซึ่ง “คู่มือการทำงาน” ต่างๆ นี้เอง คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สามารถดูแลและจัดการลูกค้าคนสำคัญของร้านอาหารได้ดีมากขึ้น หรือในอีกแง่หนึ่งก็อาจกล่าวได้เลยว่า คู่มือในร้านอาหารทั้ง 4 รายการนี้ เปรียบเสมือนกับ “ลายแทง” ที่เป็นการบอกแนวทางในการดำเนินธุรกิจว่าควรทำอย่างไร เพื่อให้สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายและราบรื่นมากขึ้น

 

ที่มา : ข้อมูลจาก เพื่อนแท้ร้านอาหาร, makrohorecaacademy

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
31

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.