1. การลงทะเบียนร้านค้า

1. เปิด แอปพลิเคชัน “ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์”

2. กดที่ปุ่ม “ระบบการขายและบริหารสต๊อก” ใน แอปพลิเคชัน “ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์”

3. ในการใช้งานครั้งแรก จะมีข้อความ ”ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ” ให้ร้านค้าศึกษาข้อมูลดังกล่าวและเลือก “ยอมรับ” เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการลง ทะเบียน

4. ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ ทรูมันนี่

5. ตั้งรหัสผ่าน ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษร โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษได้

6. ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ในช่อง “ยืนยันรหัสผ่าน” โดยสามารถ “แสดงรหัสผ่าน” เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านได้ โดยกดที่ไอคอนดวงตา

7. กด “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนใช้งาน