02. วิธีการขอป้าย QR และสือส่งเสริมการขายสําหรับร้านค้า True Smart Merchant

วิธีการขอป้าย QR และสือส่งเสริมการขายสําหรับร้านค้า True Smart Merchant

  1. เข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney wallet

2. กดเมนู“ทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์”

3. กดเมนู“ขอป้าย QR และสือส่งเสริมการขาย”

4. กดปุ่ม “ยืนยันการขอ”

5. เลือกสือที ต้องการจะขอ และกด “ยืนยันข้อมูล”

6. กรอกรายละเอียดที่อยู่สําหรับจัดส่งสื่อ สามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปตามทีอยู่ร้านค้า หรือ ที่อยู่อื่น ๆ ตามที่ร้านค้าสะดวกรับสื่อ

7. เมื่อกรอกรายละเอียดที่ อยู่ สําหรับจัดส่งสื่อเสร็จเรียบร้อยให้กด “ยืนยันข้อมูล”

8. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และ กด “ยืนยัน”

9. ส่งคําขอสําเร็จ

Leave a Reply