Editor’s Talk : ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ มิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน จากสถานการณ์ที่กลายเป็นว่า เสมือนย้อนกลับไปสู่ปีที่แล้วยังไงยังงั้น แต่ซ้ำร้ายกว่าคือความรุนแรงของโควิด-19 ในปีนี้หนักหน่วงกว่าที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่ทันได้คาดคิดมาก่อนว่าจะแย่ได้ยิ่งกว่าปีก่อน ในตอนนี้หากจะเปิดทำการร้านอาหาร ก็กลับโดนข้อจำกัดให้หลงเหลือเพียงแต่การซื้อทานกลับบ้านเท่านั้น ซึ่งลดโอกาสสร้างรายได้ของทางร้านลงอย่างมาก ขณะที่รายจ่ายกลับไม่ได้ลดลงเลย

แต่ก็ยังมีเรื่องเล็กน้อยที่ยังพอให้รู้สึกดีขึ้นมาอยู่บ้าง นั่นก็คือการลดค่าน้ำและค่าไฟในระยะเวลา 2 เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาอันสั้นมาก แต่ก็ยังดีกว่าต้องจ่ายเต็มเช่นเดิม ถือเป็นการแบ่งเบาภาระลงไปได้ส่วนหนึ่ง โดยรายละเอียดมาตรการนั้นก็มีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการช่วย “ค่าไฟฟ้า”

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก โดยจะใช้ค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นฐานในการคำนวณ ดังนี้

  1. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย จะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  2. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย ถ้าหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งหนี้ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  3. บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้
   • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
   • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 50%
   • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. กิจการขนาดเล็ก จะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

 

มาตรการช่วย “ค่าน้ำประปา”

สำหรับมาตรการช่วย “ค่าน้ำประปา” โดยจะลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน ของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในรอบเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

 

จะเห็นได้ว่าในส่วนของค่าไฟมีรายละเอียดจุกจิกค่อนข้างมาก แต่ก็เป็นเพียงการแบ่งตามหน่วยการใช้งานเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำความเข้าใจยากสักเท่าไรนัก เพียงแต่ต้องดูรายละเอียดให้ครบเพื่อการคำนวณไฟฟ้าที่ถูกต้อง ในระหว่างที่ร้านค้ายังไม่สามารถรับลูกค้าได้อย่างเต็มตัว มาตรการนี้ก็ถือเป็นการดี ให้ทุกท่านยังพอมีทรัพย์สินหมุนเวียน ทำการปรับปรุงร้านค้า มีเวลาจัดการเรื่องความสะอาดครั้งใหญ่ที่อาจร้างรามานาน หรือการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ใช้น้ำและไฟฟ้ามากๆ ให้เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟต่ำ ก็จะเป็นการดีในอนาคตอยู่นะครับผม 🙂

 

 

Leave a Reply