Editor’s Talk : ใส่หน้ากากขณะขับรถ

 

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถาน ซึ่งก็ได้รวมไปถึงกรณีในรถยนต์ด้วย ทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง แม้จะมาจากครอบครัวเดียวกัน ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย อนุโลมเฉพาะกรณีขับรถคนเดียว และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนก็ถือว่ามีความผิดตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เจตนาของการประกาศในเรื่องนี้เป็นเพราะต้องการป้องกันการติดต่อของโรค แล้วในที่สาธารณะก็มีบุคคลอื่นใช้พื้นที่ร่วมด้วย จึงมีความจำเป็นต้องให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

จากประกาศนี้อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีรถยนต์ส่วนตัวอาจจะรู้สึกอึดอัดลำบากกาย โดยเฉพาะร้านค้าใดที่มีบริการ Food Delivery โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ก็จำเป็นต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดในช่วงนี้ อย่างไรก็เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ

 

แล้วเราจะข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าเดิมนี้ไปอีกครั้งด้วยกันค่ะ

 

 

Leave a Reply