Editor’s Talk : รับ-ส่งสินค้าช่วงโควิด

 

ทุกร้านค้าย่อมต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือของใช้จำเป็นสำหรับในร้าน หรือแม้แต่สต็อกสินค้าเองก็ตาม โดยการสั่งซื้อมาแต่ละครั้งมักมีปริมาณมาก อย่างน้อยใน 1 เดือนก็ต้องรับของแล้วไม่รู้เท่าไร แต่ในยุคที่ Covid-19 กำลังระบาดอย่างนี้ เราก็ไม่อาจรู้ที่มาของสินค้าได้ในทุกขั้นตอน ไม่รู้ว่าสินค้าผ่านที่ใดหรือผ่านมือใครมาบ้าง เมื่อควบคุมเส้นทางการมาไม่ได้ แต่เราดูแลตัวเองได้

 

วิธีรับของให้เสี่ยง Covid-19 น้อยลง มีดังต่อไปนี้

    1. ก่อนออกไปเจอคนส่งของ ให้สวมหน้ากากอนามัย และสวมตลอดเวลาขณะรับของ
    2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เสมอ
    3. ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างรับ-ส่งของ
    4. ตลอดเวลาที่แกะสินค้า จนถึงขั้นตอนจัดเก็บ และทำความสะอาดพื้นที่ อย่ายกมือขึ้นจับใบหน้า ตา จมูก ปาก และผิวกายเด็ดขาด
    5. ล้างมือด้วยสบู่หลังเสร็จงานเสมอ

 

นอกจากนี้ หากสามารถทำได้ก็อยากให้ทั้งทางร้านและลูกค้าเลือกวิธีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์แทนการจ่ายด้วยเงินสดดีกว่า ในประเด็นนี้ยังรวมถึงยังสามารถปรับใช้กับบริการส่ง ในกรณีที่ร้านค้ามีบริการ Delivery ทางพนักงานส่งหรือเจ้าของร้านเองก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้เมื่อต้องไปส่งอาหารหรือพัสดุให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากโควิด-19

 

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ดูแลตนเองและคนรอบข้างตามมาตรการไว้ก่อนดีที่สุดนะคะ

 

 

Leave a Reply