EP49. 4 วิธีการปรับราคาง่ายๆ ให้ลูกค้ายังไม่หายไป (4 นาที)

“…จำเป็นต้องปรับราคาจริงๆ จะทำยังไงไม่ให้ลูกค้าเลิกอุดหนุนดีนะ…”

 


 

ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู
ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น และเจ้าของมีเวลามากขึ้น

 

หัวข้อในตอนนี้คือ “4 วิธีการปรับราคาง่ายๆ ให้ลูกค้ายังไม่หายไป”

เป็นธรรมดาที่เมื่อต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ทางร้านเองก็จำต้องปรับราคาขึ้นเหมือนกัน แต่เชื่อว่ากว่าร้านค้าจะตัดสินใจปรับราคาขึ้นได้แต่ละครั้งจะต้องถึงที่สุดแล้วจริงๆ เพราะการปรับราคาขึ้นย่อมเกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากมายตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าประจำของทางร้านที่อุดหนุนกันมานาน แล้วเมื่อความจำเป็นมันบีบบังคับ จึงจำเป็นต้องหาวิธีปรับโดยให้ส่งผลกระทบต่อทางร้านและลูกค้าน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ลูกค้าของทางร้านลดลงหรือหายไป

 

วิธีการเพื่อการปรับราคาที่ง่ายขึ้น มีดังต่อไปนี้

    1. ปรับปริมาณไปพร้อมกับราคา
    2. กระจายปริมาณให้มีตัวเลือก
    3. ซื้อเป็นเซ็ตถูกกว่าแยกซื้อเดี่ยว
    4. เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้สินค้า

 

จากวิธีการต่างๆ เหล่านี้ ท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสินค้าของทางร้านได้ อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงต้นทุนของร้านค้าและความใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ หากลูกค้าเห็นว่าสมเหตุสมผล ลูกค้าก็จะเข้าใจถึงความจำเป็นของทางร้านที่ต้องปรับราคาขึ้นจริงๆ

 

สำหรับท่านสมาชิก ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์ ที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “ปรับราคาสินค้าอย่างไร? ให้ไม่กระทบธุรกิจ” ได้เพียง…คลิกที่นี่…

 

Ascend Commerce Production Team
เสียง : ปาฏิหารย์ ประจงการ
ตัดต่อเสียง : ณัฐวุฒิ รอดทอง

Leave a Reply