Editor’s Talk : ระวัง ไวรัส RSV

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในตอนนี้ก็เริ่มมีการระบาดของโรค Respiratory Syncytial Virus (RSV) ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ยังไม่ไม่มียารักษาโรค

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาเตือนถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โดยเน้นไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากอาการของโรคค่อนข้างสังเกตได้ยาก เพราะดูเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา แต่ความจริงแล้วอาการของโรคร้ายแรงกว่ามาก อาจรุนแรงถึงชีวิตได้ การติดต่อสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วย โดยเชื้อไวรัส RSV นั้น สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมง และสามารถอยู่ที่มือของเราได้นานราวๆ 30 นาที ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการเพื่อรอให้อาการดีขึ้น

 

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลาน สามารถป้องกันโรคนี้ได้ง่ายๆ โดยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วย ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ นอกจากนี้ ร้านค้าต่างๆ เองก็ช่วยป้องกันได้ โดยรักษาความสะอาดภายในร้านและอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ เพื่อตัวท่าน พนักงานทุกคนภายในร้าน และรวมถึงลูกค้าของทางร้านทุกท่านด้วยครับ

 

 

Leave a Reply