Editor’s Talk : วันแม่ 12 สิงหา

 

สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน  วันที่ 12 สิงหาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย แต่เดิมนั้นได้กำหนดเอาไว้ว่าวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็นวันแม่แห่งชาติตามประกาศปีพุทธศักราช 2493 ของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงวันแม่ใหม่โดยให้ถือวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก็คือวันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยได้เริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา

 

ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทยที่เปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ เสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืน ในประเพณีไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก และในบางแห่งได้นำดอกมะลิทำเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสื้อหรืออกเสื้อเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติด้วย ผู้ประกอบการมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่านก็สามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติได้ดังนี้

    • จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร
    • จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของร้านค้า
    • แต่งกายด้วย เสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ

 

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

 

 

Leave a Reply