Editor’s Talk : ประกาศวันหยุดยาว

 

สวัสดีครับ มิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน ในเดือนกรกฎาคมนี้เรามีวันหยุดยาวที่ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เริ่มกันอาทิตย์แรกที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งภาคราชการได้หยุดต่อเนื่องยาวนานถึง 4 วัน ขณะที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้หยุดต่อเนื่องยาวนาน 3 วัน ดังนี้ครับ

 

ภาคราชการ

1. เสาร์ที่ 4 ก.ค.
2. อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)
3. จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา)
4. อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

 

ภาคเอกชน (ส่วนใหญ่)

1. เสาร์ที่ 4 ก.ค.
2. อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)
3. จันทร์ที่ 6 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

 

นอกจากนี้ในช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมยังมีวันหยุดอีก 1 วัน คือวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2563 นี้ตรงกับวันอังคาร และล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 มิถุนายน 63 ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาวนานถึง 4 วัน ดังนี้ครับ

 

วันหยุดยาวท้ายเดือน ก.ค.

1. เสาร์ที่ 25 ก.ค.
2. อาทิตย์ที่ 26 ก.ค.
3. จันทร์ที่ 27 ก.ค. (หยุดชดเชยสงกรานต์)
4. อังคารที่ 28 ก.ค.
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 

เพื่อนๆ มิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน ลองสำรวจว่าวันหยุดเหล่านี้จะส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น/ลดลงหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะร้านค้าที่มีลูกค้าหลักเป็นบรรดาพนักงาน โรงเรียน หรือสถานศึกษา ที่จะไม่มาใช้บริการในวันหยุดยาวทั้ง 2 ช่วงนี้ กลับกันหากเป็นร้านค้าที่อยู่ในทำเลแหล่งท่องเที่ยว วันหยุดยาวอาจเป็นวันที่มีลูกค้ามาใช้บริการมากเป็นพิเศษเนื่องจากมาพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของลูกค้า การเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆ จะช่วยตั้งรับกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ และช่วยให้ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นในวันนั้นๆ ได้ครับ

 

 

Leave a Reply