Editor’s Talk : ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์

 

สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลก็ได้หามาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องไปสถานที่แออัด, ให้พนักงานของหน่วงงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทำงานอยู่ที่บ้าน, หรือแม้แต่การเว้นระยะห่าง 2 เมตรจากผู้อื่น

 

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลยังมีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 จากเดิมที่เป็นวันหยุดยาวก็ให้ทุกท่านสามารถทำงานได้ตามปกติ และเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการเดินทางออกสู่ต่างจังหวัด และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของท่านอีกด้วย

 

หากทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ช่วยกันลดการเดินทาง ลดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติภายในไม่ช้านี้แน่นอนค่ะ

 

 

Leave a Reply