Editor’s Talk : มาตรการปิดเมือง

 

สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีท่าทีจะระบาดลุกลามเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น หลายๆ ประเทศก็กำลังมองหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้ คือ มาตรการปิดเมือง ในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีจังหวัดแรกที่ประกาศปิดเมืองไปแล้ว คือ จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็มีประกาศจากอีกหลายๆ จังหวัดประกาศตามกันมาอย่างรวดเร็ว

 

การประกาศปิดเมือง หรือ Lockdowns นี้คือห้ามคนเข้าออกเมืองระยะเวลาหนึ่ง ประกาศให้ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองกักตัวอยู่แต่ภายในบ้าน ห้ามออกมาข้างนอกโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ให้เพิ่มจำนวนจนระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับไหว แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองออกมา แต่ก็ได้มีประกาศให้ปิดสถานบริการต่างๆ ชั่วคราว เช่น โรงแรม ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย รวมไปถึงสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ให้หยุดการเรียนการสอนหรือเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลให้พร้อมรับมือกับการระบาด ระยะที่ 3 ที่อาจเกิดขึ้น

 

แม้มาตรการนี้จะดูรุนแรงส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก กระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อย่างหนัก  แต่เพื่อแลกกับการหยุดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว ถือว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นต้องใช้ จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยอมเจ็บเพื่อให้ปัญหาจบในระดับที่ยังหาทางแก้ไขและรับมือได้ ดีกว่าปล่อยไว้จนเกิดปัญหาลุกลามบานปลายจนแก้ไขอะไรไม่ได้ในอนาคตนะครับ

 

 

Leave a Reply