Editor’s Talk : Smart โชห่วย

 

เราเคยเชื่อกันว่าถึงวันหนึ่ง ร้านขายของชำ (หรือที่เรียกติดปากกันว่า ร้านโชห่วย) จะต้องทยอยปิดตัวลงกันไป คงต้องลดน้อยจนแทบไม่เหลือให้เห็น แต่ในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการพัฒนาร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศ โดยจัดทำเครื่องมือการพัฒนาร้านค้าให้เหมาะสมกับยุคสมัย พลิกโฉมให้เป็น “Smart โชห่วย” ในที่สุด

 

การพัฒนานี้มีองค์ประกอบ 5 อย่างด้วยกัน คือ 1) การปรับภาพลักษณ์ของร้าน 2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี POS เพื่อบริหารร้านค้า 3) ส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกับ Supplier รายใหญ่ ให้รายย่อยได้สินค้าที่ต้นทุนต่ำลง 4) เพิ่มรายได้ด้วยบริการเสริม เช่น จุดรับ-ส่งพัสดุ (Drop-off), สนับสนุน OTOP Select และ 5) ให้ร้านเข้าถึงเงินทุนได้ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ร่วมมือกับสถาบันการเงิน และพันธมิตรต่างๆ

 

สำหรับผู้ประกอบการใดที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบ POS ทาง True Smart Merchant Academy ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้อ่านเพิ่มเติมด้วย กับ “จัดการร้านอาหารให้เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ POS”คลิกที่นี่… ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นร้านขายของชำเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้

 

อย่างไรเรื่องนี้ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ยังทำให้ผู้คนมีอาชีพกันต่อไป

 

 

Leave a Reply