การใช้งาน True Point & Pay Application มีขั้นตอนอย่างไร ใช้งานยุ่งยากหรือไม่


การใช้งาน True Point & Pay Application มีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก การใช้งานหลักๆ จะเป็นการสแกนบาร์โค้ด ซี่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการใช้งานทุกฟังก์ชั่น

ทั้งนี้ ทรูยูมีคลิปแนะนำการใช้งานเพื่อให้ทีมขายและลูกค้าสามารถดูและศึกษาวิธีการใช้งาน True Point & Pay Application ได้อย่างสะดวกสบาย

Leave a Reply