หากร้านค้าสมัครเป็นเป็นพันธมิตรกับทรูยู และได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Activation Code ร้านค้าจะต้องติดต่อ/สอบถามที่ไหน


ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถติดต่อสอบถามกรณียังไม่ได้รับ Activation Code ได้ทาง True Smart Merchant Call Center โทร. 1326 (ในเวลาทำการ 8:00 – 18:00 น.) หรือ แจ้งชื่อร้าน ชื่อ-นามสกุลเจ้าของร้าน หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมหมายเลขติดต่อกลับ มาที่ Email : truesmartmerchant@truecorp.co.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่อไป

 

 

Leave a Reply