หากร้านค้าเข้าใช้งาน True Point & Pay จากเครื่อง iOS แล้วพบว่าหน้าจอค้างอยู่ที่หน้า “กรุณาใส่รหัสเปิดใช้เครื่อง” โดยไม่สามารถไปหน้าอื่นได้ จะสามารถแก้ไขด้วยตัวเองอย่างไร


สำหรับร้านค้าที่ใช้งาน True Point & Pay จากเครื่อง iOS ที่ได้กรอกรหัสเปิดใช้ไปแล้ว แต่เกิดพบว่าหน้าจอค้างอยู่ที่หน้า “กรุณาใส่รหัสเปิดใช้เครื่อง” โดยไม่สามารถไปที่หน้าอื่นได้นั้น ให้ท่านแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยการ Uninstall Application (ลบแอปออกจากเครื่อง) แล้วทำการ Install Application (ดาว์นโหลดแอป) ใหม่อีกครั้ง จากนั้นเลือกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะ” พร้อมระบุหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้า แล้วเลือกร้านค้าที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการทำรายการ

Leave a Reply