หลังจากร้านค้าได้ส่งรายละเอียด พร้อมเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ร้านจะได้รับทราบผลการพิจารณาภายในกี่วัน


  • ร้านค้าจะทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วันทำการ หลังจากส่งข้อมูลจำเป็นเรียบร้อยแล้ว
  • ร้านค้าจะได้รับรหัสลงทะเบียนใช้งาน True Point & Pay Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า ทันทีที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกไว้
  • ร้านค้าจะได้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใน 20 วันนับจากวันพิจารณาอนุมัติ โดยร้านค้าจะได้รับแผ่น QR Code พร้อมแท่นวาง, คู่มือการใช้งาน True Point & Pay Application พร้อมสื่อโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet และทุกๆ การชำระ 25 บาท ลูกค้าทรูจะได้รับสิทธพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint
  • สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าทรูยู (TrueYou) ท่านสามารถสมัครเพิ่มเติมหลังจากได้รับอนุมัติ True Point & Pay ได้

 

 

2 Comments
  1. นานเท่าไร

    Reply
  2. ดี

    Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: