การเข้าร่วมโครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงไหม


จริง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ TrueYou ซึ่งทางทรูเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อออนไลน์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ และสื่อหน้าร้าน ร้านค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางร้านค้าจะได้โอกาสเพิ่มฐานลูกค้าโดยที่ไม่ต้องลงทุน

Leave a Reply