วิธีการใช้เครื่อง EDC หรือ True Smart Merchant ใช้งานอย่างไร


สำหรับร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ EDC สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน โดยติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับร้านค้าที่ติดตั้ง True Point & Pay Application สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน โดยติดต่อ True Point & Pay Call Center เบอร์ 1326 หรือ e-mail : truesmartmerchant@truecorp.co.th หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก Clip VDO

Leave a Reply