หัดกลยุทธ์ Marketing Mix: 7Ps

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

จากความเดิมตอนที่แล้ว ที่เรายกแนวคิดพื้นฐานด้านธุรกิจ Marketing Mix 4 มากล่าวกันไปก่อนหน้า ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นแม้จะสามารถใช้กับแนวคิดด้านบริการได้ แต่ก็มีผู้คนที่มองว่ายังขาดบางส่วนที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะไป จึงมีการเสนอแนวคิดเพิ่มขึ้นจาก 4Ps มาอีก 3 อย่าง รวมเป็น 7Ps ซึ่งน่าจะตรงโจทย์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น ด้วยการบูรณาการส่วนต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน

Marketing Mix 7Ps

Product : สินค้าและบริการของธุรกิจ
Price : การตั้งราคาหรือเรียกค่าบริการ
Promotion : การส่งเสริมหรือสื่อสารการตลาด
Place : สถานที่ที่สินค้าและบริการสามารถเข้าถึง

สิ่งที่เพิ่มมาจาก 4Ps
People : การจัดการเกี่ยวกับผู้คน
Process : การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการต่างๆ
Physical Evidence : สภาพทางกายภาพที่ลูกค้าจะพบเจอ

 

 

| People : การจัดการเกี่ยวกับผู้คน

ในฝั่งธุรกิจด้านบริการ จะมีบางอย่างที่เน้นหนักเป็นพิเศษ นั่นคือบุคลากร ในที่นี้คือนับทุกอย่างที่เกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานในนั้น ตั้งแต่การเลือกคนรับเข้าทำงาน การจัดการพนักงานให้มีความเพียบพร้อมต่อการบริการลูกค้า ไปจนถึงทักษะพนักงานที่ควรมีเมื่อเกิดเหตุมิคาดฝัน รวมไปถึงการรับมือกับลูกค้าที่ฉุนเฉียว เนื่องจากถ้าพนักงานไม่เต็มใจให้บริการ ลูกค้าจะติดตาและอาจจำไปบอกกล่าวต่อในแง่ลบ การดูแลจัดการพนักงานให้มีสุขภาพกาย ใจ และประสิทธิภาพที่ดี จึงมีผลต่อธุรกิจไม่น้อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

| Process : การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการต่างๆ

กิจการคุณมีแบบแผนหรือไม่? คาดว่าแต่ละธุรกิจก็พอจะรู้ขอบเขตของตน หรือว่าคุณปล่อยให้เป็นไปตามจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล? ถ้าเป็นสายงานที่เน้นศิลปะสูงๆ อาจจะเป็นข้อยกเว้นสักหน่อย แต่อย่างไรก็ดี ความเป็นมืออาชีพและการทำกิจการโดยคำนึงถึงการมีตัวตนอยู่ถึงอนาคต ควรมีการวางแบบแผน วางมาตรฐาน วางกรอบการทำงาน ที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่จะสามารถทำได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ดูน่าเบื่อหน่าย แต่เป็นการดีกว่าที่ไม่มีอะไรเป็นรากฐานเลย จนเกิดผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานการมีขั้นตอนอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน จะช่วยให้ทั้งพนักงานและผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับมีแนวโน้มที่ดี แต่การควบคุมที่จุกจิกอาจทำให้พนักงานเหน็ดเหนื่อยเกินไปกับการรับมือ หรือถ้าปล่อยปละละเลยไปเลยก็อาจส่งจะผลลบได้

 

| Physical Evidence : สภาพทางกายภาพที่ลูกค้าจะพบเจอ

Physical = ทางกายภาพ หรือสิ่งที่หยิบจับต้องได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้

Evidence = พยานหลักฐาน หรือสิ่งที่เห็นได้ปรากฏประจักษ์ชัดเจน เช่น แชตพูดคุยระหว่างลูกค้ากับพนักงาน, ใบเสร็จฯ, การตัดผมในร้านตัดผม เป็นต้น

ข้อสุดท้ายนี้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็มักจะพบเจอเป็นธรรมดา อย่างหน้าร้าน พื้นที่ร้านค้าต่างๆ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โน้มน้ามหรือผลักไสลูกค้าได้ เพราะใครเล่าอยากจะกินข้าวในร้านที่ไม่รักษาความสะอาด หรือการแวะร้านค้าที่ค่อนข้างรก ดูไม่น่าเข้าไปใช้เวลาในนั้นเลย…

 

จากทั้งหมดนี้ คงเป็นส่วนที่ทำให้ลองฉุดคิดกันดูว่าจะขับเคลื่อนกิจการกันอย่างไร แม้จะขนาดใหญ่เล็กแค่ไหน ก็มีส่วนที่ควรคิดอย่างเป็นระบบเช่นหลักการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องยึดหลักทฤษฎีแบบ 100% เสียทีเดียว เพียงแต่การนำปรับไปใช้ในสไตล์ที่คุณเข้าใจ โดยไม่ใช่แสร้งทำเป็นเข้าใจ แต่เข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วปรับให้เหมาะสมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของธุรกิจคุณได้ ก็จะเกิดประโยชน์ได้มากแล้ว

 

ติดตามรายละเอียดของ 4P Marketing ได้จาก “หัดกลยุทธ์ Marketing Mix: 4Ps” ได้โดย …คลิกที่นี่

 

ที่มา : ข้อมูลจาก greedisgoods

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
40
2 Comments

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.